پخش زنده

فرمانده مقاومت نبرد آمرلی

توسعه دهنده: منادیان بصیرت
سبک بازی: تیر‌اندازی

«بازی رایانه‌ای فرمانده مقاومت: نبرد آمرلی» روایتگر داستان مبارزه ابدی و ازلی خیر شر و تبلور میهن پرستی است که اگرچه بر اساس یک روایت تاریخی شکل گرفته است اما بدون هیچ تردیدی محتوایی جاری در زمان و خارج از یک قلمرو خاص و امری اخلاقی و انسانی است که می تواند علاوه بر مخاطبین داخلی محل مناسبی برای صدور محتوای فرهنگی در بازار بین المللی و ایجاد یک حس قرابت جهانی باشد.